...ESTUDIEN ELS DELICTES AL NOSTRE MUNICIPI...

per ajudar en la prevenció a Castelldefels.

...PER PREVENIR ALS CIUTADANS, ALS COMERÇOS i ALS RESTAURADORS.

amb l'organització d'activitats on poder aconsellar-los.

dimarts, 25 de març de 2014

Consejos para prevenir el robo de telefonos móviles

  • Manten tu telefono móvil ocultado en lugares públicos
  • Usa los sistema de seguridad incorporados en tu teléfono móvil, como los códigos de seguridad
  • Sólo facilita tu número de telefono a la familia y amigos que confias
  • Si tus planes cambian, envia un nuevo texto para mantener actualizado en donde estás
  • Configure su teléfono móvil para que vibre y así no atraerá la atención
  • Los telefonos móviles permiten hacer llamadas al 112 incluso si no dispone de crédito o tienes el teclado bloqueado
  • Marca *#06# en su móvil y te mostrará el número IMEI, guardalo en un lugar seguro
  • Inscribe una etiqueta o señal distintiva a tu teléfono movil mediante un rotulador ultravioleta
  • Registra tu móvil en tu compañia de telefonia

dijous, 20 de març de 2014

Servei d´Informació i Atenció a les Victimes de Trànsit (SIAVT)


És un nou servei d´ajuda, orientació i informació a les víctimes o afectats d´un accident de trànsit a través del telèfon 900 100 268 (horari d´atenció és de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h. de dilluns a divendres, excepte festius) o del web victimestransit.gencat.cat .Manual del Servei d´Informació i Atenció a les Víctimes d´Accident de Trànsit
El SCT ha editat un manual adreçat a les víctimes d’accident de trànsit i als seus familiars. Aquesta guia ofereix orientació en les qüestions jurídiques, administratives, socials i psicològiques que es plantegen arran d’un sinistre.