...ESTUDIEN ELS DELICTES AL NOSTRE MUNICIPI...

per ajudar en la prevenció a Castelldefels.

...PER PREVENIR ALS CIUTADANS, ALS COMERÇOS i ALS RESTAURADORS.

amb l'organització d'activitats on poder aconsellar-los.

diumenge, 21 de juny de 2015

L´OBSERVATORI DE LA DELINQÜÈNCIA DE CASTELLDEFELS ES UN DELS GUANYADORS DEL 4º CONCURS INTERNACIONAL DE BONES PRÀCTIQUES D´ANÀLISIS DELICTUAL


L´Observatori de la delinqüència de Castelldefels (ODC) s´ha presentat a un reconegut concurs internacional de bones pràctiques d´anàlisis delictiual amb la proposta "La medición criminologica de la prevención: la experiencia del Observatorio de la delincuencia de la Policia Local de Catelldefels".

La recerca d´investigació sobre el tancament del dos macro prostíbuls Riviera i Saratoga al març 2009 és la base empírica de la proposta del ODC. El fonament teóric de la proposta és una metodologia d´avaluació de la prevenció suggerida per dos coneguts criminòlegs anglesos l´any 2003. La nostra recerca va concloure que el mencionat tancament ha produït una reducció anual de la delinqüència en un 27,91%.

Aquesta manera d´analitzar la delinqüència ja portem anys explican en congressos i en universitats catalanes i espanyoles. L´any passat varies universitats i centres d´investigacions mexicans van estar interessats en la metodologia de treball. Aquest any la IACA (International Association Crime Analyts) i la Fundación Paz Ciudadana (Xile) ens han convidat a compartir la nostra experiència en el 6º Congrés Internacional d´Anàlisis Delictiu que es celebrarà a Santiago de Xile el proper 5 i 6 d´agost.

dimecres, 6 de maig de 2015

DELINQÜÈNCIA JUVENIL I REALITAT ACTUAL: REFLEXIONS CRIMINOLÒGIQUES I PROPOSTES

Les pràctiques universitàries del Grau de Criminologia es una oportunitat que ofereix l´Ajuntament de Castelldefels per que joves professionals puguin coneixia la situació de la seva elecció professional i aprendre d´eines actuals de prevenció de la delinqüència i els conflictes socials.

L´Observatori de la delinqüència de la Policia Local de Castelldefels disposem a totes les universitats catalanes que realitzant estudis de Criminologia de diverses places de pràctiques. Tenim la sort de rebre moltes novetats professionals dels joves estudiants i ens aporten visions actuals dels conflictes socials.


Una de les últimes experiències estar sent Irina Guillem, estudiant del Grau de Criminologia i Politiques Públiques de Prevenció de la Universitat Popeu Fabra. Volem compartir amb tots els seguidors d’aquest espai de comunicació la seva reflexió sobre la delinqüència dels més joves.

L´enllaç següent disposeu de les menciones reflexions d´Irina Guillem que encara que són personals estan força argumentades.
https://drive.google.com/file/d/0B2_2DmY4jsuIc0xsUlFiODBqMVE/view?usp=sharing

dissabte, 21 de març de 2015

STOP MANTA / STOP ILLICITS GOODS TRAFFIKING


Dues estudiants de criminologia de UAB i UB realitzant practiques i col.laboren amb la millora de la prevenció a la ciutat

L´Observatori de la delinqüència de Castelldefels incorpora habitualment academics i practicum de criminologia a la seva activitat quotidiana. Aquests dies estan col.laboran amb nosaltres la Susana de la UAB i la Judith de la UB amb l´analiltzis de la seguretat i la convivencia de la ciutat per incorporar una nova visió del serveia policial dirigit a la prevenció.

Entre altres tasques de col.laboració, la Susana esta participat activament en els analitzis dels indicadors de seguretat a través del mapa delinqüèncial donant resposta a millores de seguretat desde la vessant criminologica que desenvolupant a partir de la seva formació acadèmica a la UAB. En relació a la seguretat viaria ha realitzat una actualització de la georefencia dels accidents de trànsit dels últims dos anys, sent una eina molt valiosa per la Unitat de Trànsit de la Policia Local de Castelldefels. Ara als agents d´aquesta unitat podran visualitzar l´accidentalitat en el transit de la ciutat a traves d´un mapa georeferenciat i realitzar les seves investigacions amb més amplitut, aixi com realitzar millores en la seguretat viaria a través de la prevenció.

La Judith també ha realitzat analitzis de la delinqüencia però s´està especilitzant en els mitjans de comunicació a través de consells de seguretat. Aquesta futura criminologa ha participat en l´elaboració de diversos triptics informatius sobre consells de seguretat destinats a la prevenció de robatoris i furts de cartera o bolso en bars i restaurants i un monogràfic sobre la realitat de la venta ambulant de productes falsificats, més conegut com el "top manta". La seva estada amb nosaltres segur ens aporta una visió més jove al coneixement de les xarxes socials i la seva incidencia en la prevenció de la delinqüencia.

Aquestes estudiants de criminologia de la UAB i UB, com altres estudiants que han realitzat la seves pràctiques amb nosaltres, estan aportan una visió més actual a la prevenció a partir l´estudi de la evidencia dels fets delictius. Desde l´Observatori de la delinqüencia de Castelldefels hem volgut combinar el coneixement des de diferents universitats i així també els estudiants poden compartir les seves experiencies.