...ESTUDIEN ELS DELICTES AL NOSTRE MUNICIPI...

per ajudar en la prevenció a Castelldefels.

...PER PREVENIR ALS CIUTADANS, ALS COMERÇOS i ALS RESTAURADORS.

amb l'organització d'activitats on poder aconsellar-los.

dissabte, 21 de març de 2015

STOP MANTA / STOP ILLICITS GOODS TRAFFIKING


Dues estudiants de criminologia de UAB i UB realitzant practiques i col.laboren amb la millora de la prevenció a la ciutat

L´Observatori de la delinqüència de Castelldefels incorpora habitualment academics i practicum de criminologia a la seva activitat quotidiana. Aquests dies estan col.laboran amb nosaltres la Susana de la UAB i la Judith de la UB amb l´analiltzis de la seguretat i la convivencia de la ciutat per incorporar una nova visió del serveia policial dirigit a la prevenció.

Entre altres tasques de col.laboració, la Susana esta participat activament en els analitzis dels indicadors de seguretat a través del mapa delinqüèncial donant resposta a millores de seguretat desde la vessant criminologica que desenvolupant a partir de la seva formació acadèmica a la UAB. En relació a la seguretat viaria ha realitzat una actualització de la georefencia dels accidents de trànsit dels últims dos anys, sent una eina molt valiosa per la Unitat de Trànsit de la Policia Local de Castelldefels. Ara als agents d´aquesta unitat podran visualitzar l´accidentalitat en el transit de la ciutat a traves d´un mapa georeferenciat i realitzar les seves investigacions amb més amplitut, aixi com realitzar millores en la seguretat viaria a través de la prevenció.

La Judith també ha realitzat analitzis de la delinqüencia però s´està especilitzant en els mitjans de comunicació a través de consells de seguretat. Aquesta futura criminologa ha participat en l´elaboració de diversos triptics informatius sobre consells de seguretat destinats a la prevenció de robatoris i furts de cartera o bolso en bars i restaurants i un monogràfic sobre la realitat de la venta ambulant de productes falsificats, més conegut com el "top manta". La seva estada amb nosaltres segur ens aporta una visió més jove al coneixement de les xarxes socials i la seva incidencia en la prevenció de la delinqüencia.

Aquestes estudiants de criminologia de la UAB i UB, com altres estudiants que han realitzat la seves pràctiques amb nosaltres, estan aportan una visió més actual a la prevenció a partir l´estudi de la evidencia dels fets delictius. Desde l´Observatori de la delinqüencia de Castelldefels hem volgut combinar el coneixement des de diferents universitats i així també els estudiants poden compartir les seves experiencies.