...ESTUDIEN ELS DELICTES AL NOSTRE MUNICIPI...

per ajudar en la prevenció a Castelldefels.

...PER PREVENIR ALS CIUTADANS, ALS COMERÇOS i ALS RESTAURADORS.

amb l'organització d'activitats on poder aconsellar-los.

dimarts, 25 de febrer de 2014

Consells de seguretat per a les festes de Carnestoltes

Abans i durant la celebració

 • Abans d’anar a l’esdeveniment, estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats i també a les que apareguin als mitjans de comunicació o als transports públics.
 • Informeu-vos bé dels llocs per on ha de passar la rua i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre.
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.
 • Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes, amb l’objectiu de garantir la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit. 
 • Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho.
 • Amb el vostre vehicle: No estacioneu en doble fila. Respecteu els guals, les voreres, els jardins i altres zones de vianants.
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació dels recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • Informeu-vos a l’arribada d'on es localitzen els serveis preventius sanitaris.
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència on trobar-vos en cas que us separeu o us perdeu.
 • Si aneu amb menors d’edat, porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitat.
 • Porteu la documentació al damunt. En el cas de menors d’edat, gent gran i discapacitats psíquics, prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si es perden.
 • Tingueu cura dels vostres objectes personals.
 • En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu trobar una via d'evacuació.
 • No pugeu a les baranes, reixes o altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.
 • No conduïu cap vehicle si heu pres begudes alcohòliques o no us trobeu en condicions de conduir, d’aquesta manera eviteu posar en risc la vostra vida i la dels altres.

Consells i recomanacions en el transport públic
 • Tingueu molta cura a les andanes de les estacions quan hi hagi molta aglomeració de persones i mantingueu la calma durant les cues d'accés.
 • Cal seguir en tot moment les indicacions del personal de servei de l’estació. Estigueu atents a la megafonia.
 • Repartiu-vos al llarg de tota l’andana per a una major fluïdesa i deixeu baixar les persones del tren abans de pujar-hi vosaltres.
 • No us atureu davant dels accessos per evitar aglomeracions.
 • No intenteu accedir o sortir del tren després del senyal acústic de tancament de les portes.
 • No travesseu les vies, cal utilitzar els passos habilitats. No us assegueu a les andanes, utilitzeu les àrees de descans habilitades.
 • Està totalment prohibit llençar petards, bengales o objectes a l’estació, a les vies i a dins dels vagons.
 • No es pot entrar a l’estació amb begudes alcohòliques, llaunes ni ampolles de vidre.
 • En el cas que necessiteu ajuda, comuniqueu-ho a informació o al personal de l’estació o truqueu al 112.
 • Els aparells d’emergència del tren s’han d’utilitzar només i exclusivament per a aquesta necessitat.


En cas d’emergència

 • Si necessiteu atenció sanitària, demaneu-la en els punts d’assistència corresponents (cal estar alerta als llocs i motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per procurar no ser afectats).
 • Davant de qualsevol situació d’emergència, mantingueu la calma, truqueu al 112 i aviseu els serveis d’emergència.
 • No utilitzeu el mòbil per fer trucades ni enviar fotos o vídeos personals a les zones amb molta concentració de persones, per impedir el col·lapse de les línies telefòniques i, en conseqüència, facilitar la comunicació amb els serveis d’emergència.
 • Dirigiu-vos a les sortides pels llocs indicats i sense aturar-vos. Mai, en cap cas, torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per la gran quantitat de gent que s’hi pot haver concentrat.
 • No us atureu davant les sortides o vies d’evacuació.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona coneguda, informeu-ne els serveis d’emergència.Recomanacions per a


 participants de la rua

 • Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció.
 • No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no estigueu autoritzat.
 • Disposeu d’extintors ubicats en llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat d’incendi. 
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.
 • Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de dubte.
 • Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques i porteu l'aigua en ampolles de plàstic.
 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).
 • Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires a les proximitats.
 • No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.
 • A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com s’apaga— i també utilitzar extintors.
 • Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa.
 • El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat.
 • Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponents.
 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.
 • Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població.

En cas d'emergència
 • Contacteu amb el telèfon d'emergències 112 davant de qualsevol situació d'emergència que es presenti.
 • Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d’assistència més proper.
 • Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric immediatament.
 • En cas d’incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l’element més difícil de superar.
 • En el cas que es produís una allau de persones, mostreu calma i faciliteu a les persones presents els consells que indica el pla d’autoprotecció, si cal aturant la música de les carrosses perquè us sentin millor.

dimecres, 19 de febrer de 2014

ESTUDIANTS UNIVERSITARIS COL.LABOREN AMB L´OBSERVATORI DE LA DELINQÜÈNCIA DE CASTELLDEFELS

Diversos alumnes universitaris durant el curs 2013-14 estaran realitzant pràctiques curriculars del Grau de Criminologia o del Màster d’intervenció criminològica col·laborant amb la Policia Local o amb altres departaments de l´Ajuntament de Castelldefels

 Els joves haurien de poder practicar els seus coneixements universitaris envers dels estudis que estan realitzant. L´Observatori de la delinqüència de Castelldefels té signats convenis de col·laboració amb les universitats catalanes UB, UAB, UPF i  UIC. A més aquest any ha signat conveni de cooperació educativa amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la formació practica del seu alumnat en l´Observatori de la delinqüència de la Policia Local de Castelldefels.


El primer semestre del curs 2013-14 han realitzat pràctiques en l´Observatori dos alumnes: Raquel, llicenciada en dret, advocada d’ofici i estudiant de criminologia de la UIC,  ha estat realitzant un estudi en l’oficina de denuncies de la Policia Local sobre les tasques d’assessorament i recolzament jurídic que realitzant els policies assignats a aquesta unitat. Rubèn, estudiant de criminologia de la UAB, ha col·laborat en la realització d’estadístiques de la Policia Local i ha dissenyat una enquesta sobre la percepció de la seguretat dels ciutadans de Castelldefels. 

El segon trimestre del present curs hauran quatre alumnes (2 UPF, 1 UAB i 1 UMH) col·laborant en diferents treballs i projectes que es desenvolupen en la Policia Local amb participació transversal d’altres departaments de l´Ajuntament de Castelldefels. 

dimarts, 18 de febrer de 2014

LES INFRACCIONS PENALS REGISTRADES A CASTELLDEFELS HAN CONSEGUIT ESTABILITZARL’índex de variació interanual de les infraccions penals registrades a Castelldefels el mes de gener 2014 és de -3,83%


L’evolució de les denuncies dels fets penals a la nostra ciutat ha presentat unes variacions exponencials en els últims anys. L’actual treball de prevenció que realitzant el cossos policials de Castelldefels i la important i fonamental col·laboració ciutadana facilita presenta una “línea” de treball dirigida a la seguretat dels ciutadans de Castelldefels.
092
El 092 es el número de telèfon d’urgència de la Policia Local de Castelldefels que hauria de trucar en cas necessari i disposarà dels serveis policials bàsics i en funcions de guàrdia que treballen conjuntament a la ciutat, Policia Local i Mossos d´Esquadra. En casos no urgents o informació faci servir 93 636 0320.