...ESTUDIEN ELS DELICTES AL NOSTRE MUNICIPI...

per ajudar en la prevenció a Castelldefels.

...PER PREVENIR ALS CIUTADANS, ALS COMERÇOS i ALS RESTAURADORS.

amb l'organització d'activitats on poder aconsellar-los.

dimecres, 21 de maig de 2014

Principals novetats de la nova llei de seguretat viaria i recordatori del sistema de retenció infantil

ENTRADA EN VIGOR 9 MAIG 2014

CONDUCCIÓ DE BICICLETES:

- Obligació de dur casc durant la conducció als menors de 16 anys en vies urbanes i interurbanes; a tothom que circuli en bicicleta en vies interurbanes.

- Es permet als ciclistes circular per sota els límits mínims de velocitat.

- Es manté la separació mínima de seguretat d'1,5 metres i es reforça la seguretat poden ocupant parcialment o totalment el carril de circulació, inclòs direcció contraria, durant l´avançament.


RADARS: prohibició d’inhibidors i detectors de radars, tot i que es permeten els avisadors.CONDUCCIÓ I ALCOHOL / DROGUES:

- Elevació de les multes per alcoholèmia o drogues de 500 a 1.000 euros.

- La prova de drogues serà mitjançant saliva com mitjà habitual i la de contrast serà una anàlisi de sang. Els vianants que cometin infraccions també s’han de sotmetre a les proves de detecció quan són víctimes o participen en la producció d’un accident.


MATRICULACIÓ: s’imposa l’obligació de matriculació a l’Estat d’aquells vehicles que vagin a ser usats per residents.BAIXA DELS VEHICLES: prohibit donar de baixa un vehicle per trasllat a un altre país si no compleix els requisits de seguretat i mediambientals reglamentàriament establerts.GRUES AMB PRIORITAT: les grues que acudeixin a realitzar un servei d’ajuda en carreter tindran prioritat de pas.NOUS MOTIUS D´IMMOBILITZACIÓ:

- Quan no es fa ús dels dispositius de retenció infantil*

- Es condueix un vehicle que exigeix permís de conducció de classe C o D sense autorització administrativa.
- Circular incomplint les condicions de les autoritzacions especials.DANYS EN ACCIDENTS AMB ANIMALS DE CAÇA:

- En accidents per atropellament d’animals de caça serà responsable el conductor del vehicle, sense que es pugui reclamar pel valor dels animals.

- Serà responsable el titular o el propietari del terreny quan l´accident sigui conseqüència directa d’una acció de caça col·lectiva d´una espècie de caça major durant el mateix dia o 12 hores després de la finalització de la cacera.
- El titular de la via podrà ser responsable  per no haver senyalitzat que existeixen animals de caça solts en trams amb alta sinistralitat i per no reparar el tancament.*SISTEMA DE RETENCIÓ INFANTIL (recordatori)

Els menors de 12 anys que no arribin 135 centímetres, hauran d'utilitzar obligatòriament un dispositiu de retenció adaptat al seu pes i talla.